Lena Chamamyan - Sareri Hovin Mernem (Faraz M Edit)